کادر فنی

 

افراد مشروحه زیر به صورت تمام وقت و قرار دادی با مهندسین مشاور آتیمان بنا همکاری دارند:

آقای مهندس فرهاد حیدر نیا

کارشناس ارشد مکانیک از دانشگاه علم و صنعت

 آقای مهندس سید حسین عرب نژاد

کارشناس ارشد سازه از دانشگاه تهران

آقای مهندس علیرضا جوانی

کارشناس ارشد معماری از دانشگاه تهران

آقای مهندس مهدی خزایی

کارشناس ارشد ژئوتکنیک از دانشگاه خوارزمی تهران

آقای مهندس منصور قادری خواه

کارشناس ارشد برق از دانشگاه علم و صنعت

آقای مهندس ایزدیاری

مهندس عمران از دانشگاه آزاد تهران

خانم مهندس نازنین حیدر نیا

کارشناس معماری از دانشگاه سوره

 خانم مهندس سمانه مفیدی

 کارشناس معماری از دانشگاه آزاد ابهر

خانم مهندس وحیده خلج

 کارشناس معماری از دانشگاه روزبهان ساری

خانم شقایق موحد

تکنسین معماری از دانشگاه علمی کاربردی

خانم مهندس پگاه اقبال

 کارشناس معماری از دانشگاه پیام نور مرکز تهران

 خانم سیما طغیانی

 اپراتور کامپیوتر از دانشگاه تهران شمال

 آقای مهندس داود وفایی

 کارشناس ارشد عمران- سازه از دانشکده فنی دانشگاه تهران

آقای مهندس مصطفی چهاردولی

کارشناس ارشد عمران- زلزله  از دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 آقای مهندس امید سبزی

کارشناس ارشد عمران- سازه از دانشگاه علم و صنعت

آقای مهندس مهیار گرانمهر

 کارشناس ارشد عمران- آب از دانشگاه امیر کبیر

 آقای مهندس مسلم گریوانی

کارشناس ارشد عمران- سازه از دانشگاه تفرش

 آقای مهندس رضا تنباکوچی

کارشناس ارشد عمران- سازه از دانشگاه آزاد- تهران مرکز

آقای مهندس علی علیزاده

کارشناس معماری از دانشگاه آزاد

خانم آزاده نوبهاری

اپراتور کامپیوتر از دانشگاه آزاد تهران جنوب