مهندسین مشاور آتی مان بنای ایرانیان

شرکت مهندسین مشاور آتی مان بنای ایرانیان( طراح وناظر)به عنوان عضوی از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بارتبه یک در زمینه طراحی و نظارت با مدیریت آقای مهندس مجید کیمیایی مهر پایه ارشد معماریبا شماره 375494 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و با همکاری شرکت مهندسین مشاور آتی مان بنای پاسارگاد  (بعنوان شرکت مجری )با شماره ثبت 377156 با سهام50درصدی آقای مهندس کیمیایی مشغول به فعالیت میباشد. این شرکت مهندسین مشاورطبق اساسنامه ، در زمینه های ذیل فعالیت دارد :

                موضوع شرکت مهندسین مشاور آتی مان بنای ایرانیان:( طراح و ناظر )

-    ارائه خدمات مشاوره ای ساختمان شامل: مهندسی طراحی، معماری و سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی و نظارت فنی بر اجرای آنها و نیز طراحی و ساخت و مشاوره و اجرای کلیه پروژه های تاسیساتی و ساختمانی و عمرانی و واردات و صادرات و خرید و فروش مصالح ساختمانی و سایر کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و بین المللی، اخذ وام اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صورت ارزی و ریالی برای شرکت در داخل و خارج از کشور و هرگونه فعالیت مجاز دیگر در ارتباط با موضوع شرکت.

 

زمینه های کلی فعالیت های شرکت:

-      تشکیل دفاتر فنی زیر نظر کارفرما

-      انعقاد قرارداد مدیریت فنی و اجرایی و نظارتی در پروژه های عمرانی وساخت و ساز شهری و تامین نیروی متخصص  فنی و کارشناس

-     طراحی نقشه های فاز 1 و فاز 2 (اجرایی)

·         طراحی ساختمان های اداری، تجاری ، مسکونی ، اقامتی و توریستی  land scape ،  complex functional building

·         طراحی پروژه ها با کاربری های خاص

·         طراحی برج باغ و مجموعه های مسکونی وسایتهای شهری

·         تهیه نقشه های نما و معماری داخلی و دتایلهای اجرایی 3d max ، v.rey

·         تهیه نقشه های معماری، سازه، تاسیسات برق و تاسیسات مکانیکی

·         تهیه نقشه های اجرایی فاز1و 2 وتاییدیه از سازمان نظام مهندسی

·         تهیه دفترچه محاسبات ژئوتکنیک خاک تیپ 1 و 2 و 3

·         ارایه کلیه برگه های حقوقی ، نظارت و مجری

-      فعالیت های عمده نظارتی شرکت:

-        نظارت حقوقی

-        نظارت مقیم کارگاهی

-        نظارت عالیه


-        فعالیت های عمده مشاوره ای شرکت:

-        نشکیل دفاتر فنی زیر نظر کارفرما

-        انعقاد قرارداد مدیریت فنی و اجرایی پروژه

-        مشاوره و بررسی مطالعات فاز صفر، فاز 1 و فاز 2 پروژه

-        مشاوره اجرایی از تجهیز کارگاه، تخریب، گودبرداری، نیلینگ، فونداسیون تا پایان کار

 

موضوع شرکت مهندسین مشاور آتی مان بنای پاسارگاد  : ( مجری)

·         اجرا و مدیریت فنی بر ساخت کلیه ساختمانها وسازه های فلزی و بتنی و خرید وفروش کلیه مصالح ساختمانی و کالاهای مجاز بازرگانی واخذ وام واعتبار از بانکها وموسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور برای شرکت و انعقاد قرارداد داخلی و خارجی و هر گونه فعالیت مجاز دیگر که مربوط به موضوع شرکت باشد

 

·         فعالیت های عمده مشاوره ای شرکت:

·         مطالعه و بررسي مشخصات مندرج در پروانه ساختمان ، نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني ساختمان قبل از شروع عمليات اجرايي و اعلام اشكالات ومغايرت هاي احتمالي بين پروانه ساختمان و نقشه ها يا نقشه ها با يكديگر يا بين نقشه ها ومشخصات فني و يا وجود نقص در آنها به طراح يا طراحان آن ، در صورتي كه اين موارد منجر به تغييراتي در طراحي ساختمان گردد مراتب بايد به صاحب كار نيز اعلام شود .

·         ارائه برنامه زمانبندي كلي و تفصيلي كارهاي اجرايي ساختمان از آغاز تا پايان كار و همچنين اعلام توقف و شروع مجدد آن به صاحب كار و ناظر هماهنگ كننده و فراهم نمودن شرايط نظارت بر عمليات اجرايي ساختمان براي آنها به ويژه قسمت هايي از ساختمان كه پوشيده خواهند شد و ايجاد هماهنگي در چارچوب وظايف تعيين شده براي ناظر هماهنگ كننده و ساير ناظران .

·         رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و ساختمانهاي پيرامون آن و همچنين رعايت مسايل زيست محيطي كارگاه .

·         صحت انجام تمامي عمليات اجرايي ساختمان ، رعايت مقررات ملي ساختمان ، رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي ، اجراي محتواي مندرج در پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب .

·         اخذ موافقت و تاييد كتبي صاحب كار ، ناظر مربوط و ناظر هماهنگ كننده در هرگونه تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي كار واخذ موافقت و تاييد كتبي صاحب كار وطراح مربوط و مسئول دفتر طراحي در هر گونه تغييراتي در نقشه ها يا مشخصات فني و مقررات ملي ساختمان مربوط به كار دردست اجرا .

·         استفاده از مهندسان و كاردانهاي فني رشته هاي مختلف ساختمان و معماران تجربي داراي پروانه اشتغال و كارگران ، استادكاران و همچنين عوامل فني ماهر داراي پروانه مهارت فني .

·         امضاء "شرايط عمومي قرارداد به شرح مندرج در فصل هشتم اين مجموعه شيوه نامه" كه جزو لاينفك قرارداد منعقده بين صاحب كار ومجري بوده و بايد به امضاي طرفين رسيده باشد .